COEDO – SƠ MI CÔNG SỞ NHẬT BẢN

CODEO được lấy ý nghĩa từ thành phố phồn vinh, kinh đồ Edo xưa của Nhật bản – là thời kỳ không chỉ kinh tế mà cả văn hoá, hội hoạ hay thời trang đều phát triển và hưng thịnh. Đó chính là nguồn cảm hứng để KIWI tạo nên những bức ảnh tinh tế và chi tiết nhất về sơ mi công sở của COEDO


ClientCOEDOServicesArt DirectionYear2020