THE ZEIKEY VISUAL

Clien:
HD MON Holding

Scope of work:
Art Direction, Animations, Key visual, Social media post

Khơi mở tinh thần gia đình, lựa chọn sự vui vầy bên những thành viên là yếu tố cốt lõi của hạnh phúc an yên. Hình ảnh sử dụng graphic dạng mở khoá bên trong là cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 thế hệ.